1. Regionalforum zu Dikkrich

Den 2. Oktober huet zu Dikkrich an der „Al Seeërei“ den Optakt vun de 6 Regionalforen, déi dëse Mount uechtert d’Land organiséiert ginn, stattfonnt. Am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz gëtt an dëser éischter Phase vum Partizipatiounsprozess mat verschiddenen Acteuren aus de Gemengen an de Syndikater diskutéiert, wéi eng Themen hinnen an dëser Reform wichteg sinn.

Mir soen de ronn 80 Participanten e grousse Merci fir de Succès vun dësem éischte Forum zu Dikkrich. Während dem liewegen a konstruktiven Austausch iwwer d’Missiounen an dem Aarbechtsalldag vun de Gemengen, koume vill gutt Proposen, Analysen zu bestoenden Problemer an och eventuelle Léisungen eraus. Nom Gelénge vum éischte Regionalforum, freeë mir eis op 5 weider Diskussiounsronnen.